Zmizelá věc

    vlastní téma
    společná výstava Iluzivní prostor
    Galerie Jaroslava Fragnera
    12/2020

 


Umístil jsem lineární zářivku a rádio za velkou lentikulární čočku pověšenou v prostoru. Optické vlastnosti materiálu nepřipouští čelní pohled na rádio, při kterém vidíme pouze zářivku. O přítomnosti rádia se dozvíme až při bočním pohledu. Rádio vydává slabé šumění, které má ve skutečnosti původ v elektromagnetickém poli produkovaném zářivkou. Slyšíme zářivku, ale nevidíme rádio.  Pohrávám si s myšlenou zaměnění smyslů a připomínám si faktickou “virtualitu” našich vjemů o světě.

Inspirací mi byl fakt, že lidé poprvé zaregistrovali mikrovlné vesmírné pozadí jako rušivý zvuk při testování rádiových přijimačů určených pro pozemskou komunikaci a považovali ho za chybu. I dnes se toto mikrovlné pozadí z okolního vesmíru podílí na zhruba 20% procent šumění, které naladíme mezi používanými frekvencemi. Dnes jsme schopni vytvářet detailní grafické mapy tohoto pozadí, neboli reliktního záření. Jedná se o nejstarší informaci o vesmíru, kterou jsme schopni přečíst a mnoho aktuálního poznání o vesmíru vychází právě z ní.

3_1.jpg