Euklidova zahrada 2021  

 

Euklidova zahrada je světelný objekt připomínající skleník. Jeho protilehlé stěny nabízejí různé pohledy na jediný bodový zdroj světla, který se v každém z pohledů manifestuje jinak. Děje se tak díky speciálnímu optickému materiálu, který se běžně využívá pro výrobu propagačních a sběratelských předmětů s pohyblivými obrázky. Já jsem ho využil novým způsobem. Díky refrakci světla se z metal-halidové výbojky stává světelná entita nacházející se ve více stavech zároveň. Sekvence vzniklých obrazů ukazuje zrod tělesa z bodu, přes linii a plochu. Entita ve skleníku je pro mě jakousi matematickou rostlinou, která neroste biologickým způsobem dělením buněk, ale roste skrze prostorové rozměry. Objekt je tematicky nazván Euklidova Zahrada po nejvýznamnějším geometrovi a matematikovi antického světa. Podle Euklida nazýváme například i euklidovský prostor nebo euklidovská tělesa, položil základy studia perspektivy a celkově velkým dílem přispěl k vědeckému poznávání světa. Jeho hlavním dílem je kniha Základy, která byla využívána pro studijní účely skoro 2000 let.

Kromě tématu poetizace světa matematiky a jeho spojení s přírodou je pro mě důležitá i zřejmá iluzornost toho, že vzniklý obraz vnímáme jako těleso. To poukazuje na princip, který je v našem vnímaní, chápání a interpretaci světa přítomný neustále. Člověk pravděpodobně není schopen vnímat okolní svět v jeho syrové a skutečné podobě. Tyto naše schopnosti jsou umožněny tím, že nám mozek neustále vytváří jakési iluze, neboli zjednodušené interpretace, které vychází z našeho rozpoložení předchozího poznání. Vědomí tohoto faktu může být osvobozující a může nám nabízet jistý nadhled nad různými životními situacemi i nad námi samotnými.

 

foto © Dominik Bokr 2021

 

6.jpg
6.jpg
6.jpg
6.jpg
6.jpg
6.jpg
6.jpg
6.jpg
© Vitezslav Plavec 2021 | edit