Světelná instalace, vystaveno: V Kontextu formy - host výstavy Jana Stolíná a Jaroslava Prokeše, Sbor kněze Ambrože, CČSH, Galerie AMB, Hradec Králové, 9–10/2022, vernisáž 3.9. 2022

Věci samy o sobě nemají barvu, ta je čistě vlastností světla. Určitou kombinací barevností povrchů a programovaných monochromatických vytvářím situace, kde se tento fakt ukazuje v plné síle a umožňuje nám zažít barevné proměny, na které nejsme z všedního života zvyklí. Barva světla je jedním z nejiluzivnějších fenoménů a to, jak jí vnímáme, ovlivňuje mnoho faktorů. Od fyzikálích jevů, jako je třeba vlnová délka světla samotného nebo rozsah vlnových délek, které osvětlovaná látka pohlcuje, nebo naopak odráží, až po různá percepční fyziologická a interpretační zkreslení, jako jsou například chromatická adaptace, Bezold–Brückeův posuv, Helmholtz–Kohlrauschův efekt a mnoho dalších.

Dalším důležitým principem instalace je prostorová iluze, která je založená na skutečnosti, že náš mozek si nedokáže poradit s dvojznačným vjemem, jaký představuje vyobrazení geometrické sítě některých těles, pokud je zbaveno perspektivní deformace. Mozek perspektivu normálně v každém okamžiku využívá k orientaci v prostoru a určení velikosti a vzdálenosti všeho kolem nás. Takže ve chvíli, kdy jí nemá k dispozici, nedokáže určit tak základní věc, jako je orientace krychle v prostoru. Dokonce dochází k tomu, že krychli může vidět v každém okamžiku otočenou jinak. To mě inspirovalo k vytvoření plošného obrazu složitějšího tělesa, které jsem rozdělil na jednotlivé plochy, které se ale nachází na různých stranách. Plochy jsem vybarvil na základě znalostí aditivního modelu míchání barev a díky tomu, jak se proměnují asymetricky, některé hranice se ztrácejí, plochy splývají a znovu se rozlišují, a tím zpřístupňují společnému prožití moment proměny tělesa, který se za normílních okolností odehrává pouze v našich soukromých světech..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.moneyshot_hk.jpg
moneyshot_hk.jpg
moneyshot_hk.jpg
moneyshot_hk.jpg
© Vitezslav Plavec 2021 | edit