světelný festival Světlo Valmez - září 2023

Intermezzo je exterierová scéna, ve které pracuji s mícháním světla monochromatických barev. Jak se jendotlivé barevné složky světla mění, osvětlovaná grafika prochází neintuitivními a nečekanými proměnami. Scéna je situována v mezipodestě dlouhé dlážděné rampy vedoucí od řeky k zámku a reaguje na samotnou podstatu tohoto architektonického prvku. Je to zastávka, ve které nemusíme jenom dopřát nohám odpočinek, ale můžeme občerstvit svoje vnímání a myšlení. Můžeme zde zakusit realitu nevšedním způsobem a nechat se skrze dynamicky proměňující se prostor dovést introspekcí do momentu a místa, kde se střetávají smyslové vjemy s hlubinami naší mysli a kde vznikají naše představy o vnějším světě, náš osobní model reality. Můžeme přímo vnímat iluzivnost a subjektivitu barvy, která se zde spojuje ještě s prostorovou iluzí, pokud se díváme ze správného místa. Divák může do scény vstoupit a interagovat s dřevěnou židlí, která se díky své barvě, narozdíl od plochy, neproměňuje.

moneyshot.png
moneyshot.png
© Vitezslav Plavec 2021 | edit