Photogether Gallery, Zlín, vernisáž 16.6. 2022

Fascinuje mě iluzivnost barvy světla, subjektivita s jakou jí vnímáme a to jak asymetricky vůči sobě se může měnit barva dvou povrchů ve stejných světelných podmínkách. Samotné objekty barvu nemají, ta je čistě vlastností světla. Vnímání barvy ovlivňuje mnoho faktorů. Od fyzických vlastností, jako je třeba vlnová délka světla samotného nebo rozsah vlnových délek, které osvětlovaná látka pohlcuje či odráží, až po různé kognitivní a interpretační zkreslení, jako je například chromatická adaptace, Bezold–Brückeův posuv, Helmholtz–Kohlrauschův efekt a mnoho dalších. Práci s těmito faktory využívám k vytvoření nabarvených scén nebo prostředí. Můžeme v nich najít velké obrazy, které se proměňují neintuitivním způsobem a poukazují na virtualitu a nestálost našich představ vyvolaných vjemy. Zajímá mě jak kontemplativní moment, tak zvláštní pocit vytržení ze zažitých konvencí vnímání světa kolem nás. Moment kdy racionálně pochopíme princip iluze a přesto jí můžeme prožívat znovu a znovu, je pro mě narušením představy o nezávislém a samostatném pozorovateli, která v nás může stále přežívat, přestože už je jasné, že jsme skrze naše vjemy a představy neoddělitelně propojeni nekonečnem neviditelných vláken se světem kolem a jsme součástí našeho prostředí.

Finančním partnerem Photogether Gallery je statutární město Zlín a Ministerstvo kultury. Děkujeme

A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
A kopie.jpg
© Vitezslav Plavec 2021 | edit