Vítězná festivalová světelná instalace - Cena Neon - Signal festival 2021

Simulakry jsme nazvali objekty, které zamýšlíme pro městský veřejný prostor. Jsou tvořeny čtvercovými formáty lentikulárních čoček, které jsou osazeny v ortogonální sestavě kovových rámů. Díky
správnému vrstvení a pohybu čoček vznikají dynamické obrazy deformovaného okolí i samotného objektu a jeho pozorovatelů. Svým tvaroslovím se objekty snaží zapadnout do kolážovité a někdy chladné městské architektury, avšak obrazy které nabízí, tuto skutečnost rozkládají a přetváří do někdy až nerozpoznatelných podob. Na první pohled mohou být vnímány jako součásti městského mobiliáře, které ale po bližším zkoumání neplní žádnou očividnou funkci. Stávají se tak podivnými vývěsními tabulemi, které promlouvají resyntetizací existujícího. Simulakra zosobňují zmatení jedince plynoucí ze zintenzivnění a zrychlení smyslových vjemů které je typické pro soudobé lidské prostředí. Můžeme vidět vlastní odraz jakoby na pozadí deformujícího se světa, ve kterém mizí postavy i samotný objekt, který nám pohled zprostředkovává.

foto © Dušan Vondra 2021

foto © Dominik Bokr 2021

web:

https://www.signalfestival.com/aktuality/zname-viteze-ceny-neon/

1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
© Vitezslav Plavec 2021 | edit