Zmizelá věc

    vlastní téma
    společná výstava Iluzivní prostor
    Galerie Jaroslava Fragnera
    12/2020

 


Umístil jsem lineární zářivku a rádio za velkou lentikulární čočku pověšenou v prostoru. Optické vlastnosti materiálu a přesné rozměry a umístění objektů nepřipouští čelní pohled na rádio, při kterém vidíme pouze zářivku. O přítomnosti rádia se dozvíme až při bočním pohledu. Rádio vydává slabé šumění, které má ve skutečnosti původ v elektromagnetickém poli produkovaném zářivkou. Slyšíme zářivku, ale nevidíme rádio. Pohrávám si s myšlenou zaměnění smyslů a připomínám si faktickou virtualitu našich představ o světě vyvolaných vjemy.

3_1.jpg
© Vitezslav Plavec 2021 | edit